Beschrijving Project:

In opdracht van Vermetten Wegenbouw was ons gevraagd om voor het aquafin project Merksplas Koekhoven – Marckstraat – Langstraat – Lievekenshoek de persleiding in HDPE diam 75 SDR 11 te voorzien in de Langstraat. In dit project zullen wij tevens na gunstige drukproeven de  verbindingen met tussen- en eindputten voorzien. Als aannemer voor Pidpa voorzien wij tevens het vernieuwen van de bestaande waterleiding in de verschillende straten alsook de koude aanleg van de verschillende nutsmaatschappijen.
Uitgevoerde werken door NV Dierckx iov Vermetten:

  • 600m Persleiding HDPE diam 75 SDR 11 inclusief grondwerk door minigraver
  • 1 x Drukproef op de aangelegde persleiding door NV Dierckx
  • 2 x koppelen op de eindputten
  • 1 x koppelen op de tussenput

Uitgevoerde werken door NV Dierckx iov Pidpa (pilootschap):

  • +-4000 m PVC diam 80 waterleidingsanering
  • 30 x overkoppelen van bestaande abonnees
  • 3 x gestuurde boring voor kruisingen met HS kabels Elia voor Pidpa
  • 1 x gestuurde boring voor kruisingen met HS kabels Elia voor Fluvius
  •  +-1500 m aanleg PRC240 HS kabels
  • +-1300 m aanleg Proximus kabels