Rioleringswerken

Een kleiner aandeel van onze tijd besteden we aan het uitvoeren van  kleine rioleringsprojecten.  Uitbreidingen van het rioleringsnet in functie van  verkavelingen nemen we graag voor onze rekening.  In samenspraak met de netbeheerder worden deze uitgevoerd volgens de gestelde normen. Ook het aanpassen van bestaande infrastructuur ifv ontdubbeling RWA DWA op privé kent voor ons geen geheimen.

Belangrijkste deelactiviteiten zijn:

  • aanleg van gravitaire hoofdleiding IN PVC tot 315 mm
  • aanleg van persleiding in PE
  • aanleg van DWA, RWA leiding op privé
  • plaatsen van waterput in beton of PE
  • Inspectieputten plaatsen
  • DWA EN RWA huisaansluitingsputten plaatsen
  • aansluiten van nieuwe kavels op bestaande wachtbuizen of indien nodig aanboren op hoofdriool
  • aanleg van nieuwe grachten + plaatsen van kopmuren + inbuizing grachten
  • plaatsen en aansluiten van kolken