Boringen

Afhankelijk van de situatie die zich voordoet op het terrein kunnen wij verschillende boringen maken om het openmaken van bepaalde gronden, bestratingen enz.… te vermijden . Denken we aan pas aangelegde verhardingen die niet mogen opgebroken worden, moeilijk bereikbare plaatsen waar je moet passeren en die met de standaard graafmethodes niet kunnen volbracht worden of kruisingen die moeten gebeuren denken we dan aan waterlopen, grachten of bepaalde drukke wegen.

Gestuurde boringen

Plaatsen waar men echt niet kan of mag graven of plaatsen waar men een bepaalde diepte moet halen, denken we aan kruisen van bepaalde waterlopen, spoorwegen, vaarten, grachten enz…, kunnen we via onze vaste onderaanneming een totaalpakket aanbieden om een gestuurde boring te laten plaatsvinden. De meest voorkomend buis die hiervoor gebruikt wordt zijn HDPE RC buizen.

De benodigde lengte van de buis wordt eerst gespiegellast(warmtelas), vervolgens wordt de lengte in zijn geheel gecheckt op volledige dichtheid door middel van een drukproef met lucht of water afhankelijk van type leiding.

Na pilootboring door onze onderaannemer en ruiming naar de benodigde diameter zal de buis door het ontstane gat getrokken worden.

Na deze werken zorgt NV Dierckx voor een tweede drukproef en verdere aanwerking indien gewenst.

Raketboringen/Wormboring d.m.v kraan

De raketboringen is een techniek waarbij een raket van een desgewenste diameter (50mm tot 150 mm) wordt voortgestuwd door luchtdruk. Door het opvoeren van de druk gaat de raket vooruit en zal deze de grond verdringen waardoor een opening ontstaat zo groot als de diameter van de gebruikte raket. Het is aan te raden om de opening niet veel groter te maken als die men nodig heeft dit om latere verzakkingen tegen te gaan. Ideaal voor het passeren van bomen om beschadiging aan wortels te voorkomen of om huisaftakkingen van kleinere diameter te maken en zo het opbreken van bestratingen op privé te vermijden.

Stalen persingen

Indien u absoluut verzakkingen wilt vermijden en er moet een kruising gebeuren op een beperkte diepte, denken we aan kruisingen van bepaalde wegen, grachten of fietspaden kunnen we deze maken door middel van een stalen persing. Met deze techniek wordt een stalen buis (diameter variërend van 100 tot 500 mm) d.m.v. persluchtraket onder de te kruisen gebied geperst. De grond die door het persen van de stalen leiding in de buis zit wordt door middel van een speciale techniek uit de buis geblazen. De grond kan dus op geen enkele manier verzakken door deze techniek. De stalen persing zorgt tevens voor een extra beveiliging want dient dan ook tevens als schedebuis.

Verkeershinder en herstellingswerk wordt op deze manier vermeden!!!