Beschrijving Project:

In opdracht van Van Geel wegenbouw was ons gevraagd om voor het project SCK Residentie, dat helemaal vernieuwd wordt en uitgebaat wordt door hoofdaannemer Cordeel een persleiding in HDPE SDR11 diam 125 aan te leggen. In dit project zullen wij tevens de 2 gestuurde boringen (onder Congovaart en onder Rondpunt) uitgevoerd door derden mee afproeven. Na gunstige drukproeven zullen de gestuurde boringen met de door ons aangelegde leidingen verbonden worden. Ook de verbindingen met de eindputten , één in de Emiel Bequaertlaan op Donk en één op de Residentie zelf zullen wij voor ons rekening nemen.
Uitgevoerde werken door NV Dierckx:

  • 1 x Persleiding HDPE diam 125 SDR 11 +- 400 m ;inclusief grondwerk door minigraver
  • 1 x Persleiding HDPE diam 125 SDR 11 +-250 m ;inclusief grondwerk door zuigwagen
  • 1 x Persleiding HDPE diam 125 SDR 11 +-100 m ;inclusief grondwerk door zuigwagen
  • 5 x Drukproef op de 3 x aangelegde stukken door NV Dierckx
  • 2 x Drukproef op de 2 x gestuurde boring door derden
  • 2 x koppelen op de eindputten
  • 2 x koppelen op de ontluchtingsputten
  • 1 x By pass Waterleiding diam 80 HDPE SDR11 +- 350 m; inclusief grondwerk door minigraver