Beschrijving Project:

In opdracht van Denys was ons gevraagd om de aftakkingen van de verschillende gebouwen, aansluitingen over te zetten van het oude drinkwaterleidingnet op het door hen nieuwe aangelegde net. Dit gebeuren was zeer complex omdat elke bestaande bedrijfsaftakking opgebouwd was uit telkens verschillende materialen. Van het buiten aansluiten, aansluiten in het gebouw, kruipkelder of kelder tot het maken van by-passen en het in dienst houden van het bestaand net tot alles overgekoppeld was, was zelfs een hele uitdaging voor onze mensen. Waarschijnlijk midden dit jaar zullen we het nieuwe brandleidingsnet ook moeten overkoppelen.

Uitgevoerde werken door NV Dierckx:

  • +-54 bedrijfsaftakkingen overgekoppeld van het oude naar het nieuwe net
  • Indienst houden van het bestaande drinkwaternet