Beschrijving Project

In opdracht van Smets werd ons gevraagd om voor het uitbreidingsproject van 2 gebouwen voor VITO, dat door hoofdaannemer Van Hout aangenomen was, zowel een HDPE SDR 11 RC waterleiding diam 110 alsook 2 persleidingen in HDPE SDR11 diam 110 aan te leggen ;één voor vuilwater en één voor industriëel water. Na gunstige drukproeven werden de 2 persleidingen telkens gekoppeld in de respectievelijke begin -en eindputten. De inzaging op de oude galva- waterleiding om water te steken op de nieuwe waterleiding werd tevens door NV Dierckx gedaan . Het ophangen van de leidingen in de kelder van de bestaande gebouwen werd vakkundig door ons personeel volbracht.

Uitgevoerde werken door NV Dierckx

  • 1 x Persleiding HDPE diam 110 SDR 11 +- 400 m ; inclusief deels ophangen van de leiding
  • 1 x Persleiding HDPE diam 110 SDR 11 +-250 m ; inclusief deels ophangen van de leiding
  • 1 x Waterleiding HDPE diam 110 SDR 11 RC +-100 m ; inclusief deels ophangen van de leiding
  • 3 x Drukproef op de 3 x aangelegde leidingen
  • 2 x koppelen op de beginput + eindput voor persleiding
  • 1 x inzaging op de bestaande galva waterleiding.